Onze partners

Binnen het Veiligheidshuis werken het Veiligheidshuispersoneel en partners uit de zorg- straf- en bestuursketen samen.

De samenwerkende zorg- straf- en bestuurspartners van het Veiligheidshuis Hollands Midden kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën: ketenpartners en convenantpartners.


Ketenpartners

Onder ketenpartners worden de partners verstaan die een fysieke werkplek binnen het Veiligheidshuis bemannen:

en alle gemeenten (19) uit de regio Hollands Midden


De ketenpartners voeren gezamenlijk met het Veiligheidshuispersoneel verschillende taken uit, onder andere:

  • Informatievergaring en -verrijking;
  • Schakel tussen Veiligheidshuis en eigen organisatie;
  • Knelpunten (beleidsmatig) signaleren en bespreekbaar maken;
  • Signaleren van thema’s en trends;
  • Registratie van casuïstiek/dossiers;
  • Aansluiting naar zorg/preventieketen + lokale veld en wijkteams;
  • Eerste weging van of advisering bij aanmelding casuïstiek;
  • Actieve haal- en brengfunctie van casuïstiek (verantwoordelijkheid voor de instroom en aanmelding van casuïstiek);

 

Convenantpartners

Het Samenwerkings- en Privacyconvenant is door meer partners dan alleen de ketenpartners getekend. Dit maakt informatiedeling met een breder scala aan partners mogelijk wanneer casuïstiek hierom vraagt. De convenantpartners verstrekken op aanvraag informatie en indien nodig sluiten zij aan bij een thematafel, een focustafel of een andere overlegvorm binnen het Veiligheidshuis. Het convenant is ondertekend door een groot aantal lokaal en regionaal werkende organisaties.

webwolk van convenantpartners: