Regionale samenwerking

Binnen de eenheid Den Haag zijn op veiligheidsregio niveau twee Veiligheidshuizen actief: 

  • Veiligheidshuis Hollands Midden (met locaties in Gouda en Leiden) in de Veiligheidsregio Hollands Midden

  • Veiligheidshuis Haaglanden in de Veiligheidsregio Haaglanden

Sinds 2011 is er een samenwerking tussen de Veiligheidshuizen Den Haag en Hollands Midden waarbij op diverse thema's samen wordt gewerkt.

 

Op het niveau van de eenheid Den Haag, wordt tevens samengewerkt met het RIEC en het RSIV