Overlegvormen

Veiligheidshuis Hollands Midden organiseert de volgende overleggen:

 • Briefing - weegmoment

 • Focusoverleg - op maat

 • Nazorgoverleg (ex-)gedetineerden

 • Top60 casusoverleg

 • Casusoverleg radicalisering

 

Veiligheidshuis Hollands Midden faciliteert de volgende overleggen: 

 • Trajectberaad

 • Justitieel Casusoverleg Leerplicht

 • Groepsaanpak

 • Jeugdbeschermingstafel

 • Lokale kamer Katwijk - nazorg (ex-)gedetineerden

 • Lokale kamer Alphen aan den Rijn - de Veiligheidskamer

 • MDA++

 Binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden wordt - indien mogelijk en gewenst - ook met de client zelf aan tafel gesproken.