Onze missie

De missie van de samenwerking binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden is conform het Landelijk Kader veiligheidshuizen: 

"Bijdragen aan veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid: het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg."

De opbrengst van de samenwerking is het opstellen van een gezamenlijk integraal plan van aanpak dat door alle partners onderschreven wordt. Er wordt ofwel een Persoonsgerichte Aanpak toegepast, of er wordt gewerkt met 1gezin1plan1regisseur. Dit is van belang, omdat het gedrag van individuen vaak (mede) wordt veroorzaakt of in stand wordt gehouden door het omliggende systeem (bijvoorbeeld gezin, vrienden, ...).   

 

Veiligheidshuis Hollands Midden :

  • Stelt gezamenlijk belang boven het belang van de verschillende organisaties met behoud van de eigen verantwoordelijkheid;
  • Is zich er bewust van dat samenwerking essentieel is voor het succes;
  • Erkent dat informatie bundelen noodzakelijk is om kennis te vergroten;
  • Omarmt diversiteit van de partners als essentieel onderdeel om te komen tot een doordachte sluitende aanpak;
  • Enthousiasmeert en betrekt alle ketenpartners;
  • Heeft oog voor lokaal maatwerk;
  • Speelt in op de actualiteit;
  • Heeft privacy van klanten hoog in het vaandel staan.