Werkwijze Veiligheidshuis HM

Alle professionals kunnen een casus aan de partners binnen het Veiligheidshuis voorleggen.
Het kan gaan om een informatievraag, maar bijvoorbeeld ook om een vastgelopen casus waarin zij graag met andere partners om tafel willen. Het Veiligheidshuis dient tevens als informatieknooppunt voor de regio, dit betekent dat het Veiligheidshuis niet alleen be-naderd kan worden voor het melden van casuïstiek, maar er kan ook contact met het Veiligheidshuis gezocht worden wanneer er contact nodig is met een specifieke partner of als er behoefte is om te sparren of advies te vragen in een casus.

Het Veiligheidshuis kent geen (digitaal) aanmeldformulier. We willen geen drempel creëren voor professionals om contact met (de partners van) het Veiligheidshuis op te nemen. Meldingen gebeuren zowel per mail als telefonisch. Wanneer een melding binnenkomt bij het Veiligheidshuis doorloopt het een proces. Hieronder is dit proces in beeld gebracht.