Evaluatie Wvggz in Hollands Midden 2020

In het kader van (bijna) één jaar uitvoering geven aan de Wet verplichte GGZ in de regio Hollands Midden, is deze evaluatie opgemaakt.

5 jaar Bijdrageregeling (2019)

Gemeenten kunnen (ex-)gedetineerden extra ondersteunen bij hun terugkeer naar de maatschappij dankzij de bijdrageregeling. Lees hier hoe het Veiligheidshuis Hollands Midden daar werk van heeft gemaakt

Overige publicaties

Hieronder vindt u een aantal relevante publicaties met betrekking tot (de thematiek van) het Veiligheidshuis HM

27-02-2019: Interview met manager ZVH Brabant ZO: https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/veiligheidshuizen/de-samenwerking-mag-wat-swingender 

Visueel Verslag Actiegericht Leren (2019)

Het Veiligheidshuis Hollands Midden heeft een actiegericht onderzoek gedaan naar complexe casuistiek met (potentieel) gevaarlijk gedrag in de regio. In dit visuele verslag staan de uitkomsten hiervan.