5 jaar Bijdrageregeling (2019)

Gemeenten kunnen (ex-)gedetineerden extra ondersteunen bij hun terugkeer naar de maatschappij dankzij de bijdrageregeling. Lees hier hoe het Veiligheidshuis Hollands Midden daar werk van heeft gemaakt

Overige publicaties