Van lokaal naar regionaal

Medio jaren negentig van de vorige eeuw zijn de eerste Veiligheidshuizen ontstaan. In eerste instantie ging het om de samenwerking tussen de justitiële partners, onder de vlag van Justitie in de Buurt. Al gauw werd de samenwerking verbreed naar gemeenten, zorg- en hulpverlening en ontstond het eerste Veiligheidshuis in Tilburg in 2002.

Veiligheidshuizen zijn netwerken van organisaties die in een samenwerkingsverband straf-en zorginterventies verbinden. In deze netwerken bestrijden organisaties gezamenlijk overlast en criminaliteit, door gebruikmaking van een gebieds-, systeem- of persoonsgerichte aanpak. Door strafrechtelijke, zorg- en andere (zoals bestuur-lijke) maatregelen te combineren wordt geprobeerd overlastgevers of criminelen te beïnvloeden op een manier die leidt tot verbetering van hun leefsituatie, vermindering van recidive en verbetering van veiligheid in de samenleving. Inmiddels zijn er in Nederland 33 Veiligheidshuizen die vrijwel landelijk dekkend werken.

In respectievelijk december 2009 en juni 2009 openden de Veiligheidshuizen Leiden en Gouda hun deuren. In eerste instantie richtten beide Veiligheidshuizen zich uitsluitend op de eigen gemeente.

Vanaf 2011 werkten beide Veiligheidshuizen reeds op diverse thema’s samen en in 2013 zijn de Veiligheidshuizen gefuseerd en is het Veiligheidshuis Hollands Midden ontstaan. Sinds 2015 zijn alle regiogemeenten (financieel) aangesloten bij het Veiligheidshuis, waarmee er officieel een regionaal werkend Veiligheidshuis is ontstaan.