Bijeenkomsten

Hier vindt u aankondigingen van bijeenkomsten die (mede) georganiseerd worden door het Veiligheidshuis.

Uitnodiging kennismiddagen mensenhandel Hollands Midden

Wilt u meer weten over de aanpak van (slachtoffers) mensenhandel?
Kom dan naar één van de 3 bijeenkomsten in de regio: 21 mei,
28 mei en 4 juni! Presentaties van SHOP, het Leger des Heils en AVIM

Themabijeenkomst Bestuurlijke Maatregelen

Wilt u meer weten over de toepassing van bestuurlijke maatregelen bij complexe casuïstiek? Kom dan naar de themaochtend op 20 mei!
Het inschrijfformulier vindt u hier onder.

Aanmeldformulier themabijeenkomst Bestuurlijke Maatregelen

Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst bestuurlijke Maatregelen?
Gebruikt u dan dit formulier.

Landelijke bijeenkomst: 

  • Ben jij die regionale of lokale projectleider, manager of strategisch adviseur, duizendpoot en verbinder en heb je te maken met regionale (samenwerkings-) vraagstukken zoals de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, of personen met verward gedrag, waarbij een persoonsgerichte aanpak en zowel zorg als veiligheid een rol spelen?
  • Ben je betrokken bij het programma Geweld hoort nergens thuis?
  • Wil je meer weten over de mogelijkheden om zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid en straf te combineren?
  • Zoek je goede voorbeelden voor uw gemeente of organisatie of wilt u ervaringen delen?
  • Wil je je netwerk verbreden met partners binnen de domeinen zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid en straf?
  • Wil je weten hoe regio’s bestuurlijke tafels inrichten en doorzettingsmacht organiseren?

Dan ben je van harte welkom op de Dag van Zorg en Veiligheid op 17 juni in den Bosch!

                                                         https://www.dagvanzorgenveiligheid.nl