Landelijke aanpak ex-partner stalking

Deze film maakt onderdeel uit van de geïntensiveerde samenwerking op de aanpak van huiselijk geweld, waaronder Ex-partnerstalking, tussen de strafrechtketen, Veilig Thuis, Slachtofferhulp Nederland, Reclassering Nederland en de Zorg- en Veiligheidshuizen.
De film is gemaakt voor de duizenden professionals die in hun werk te maken krijgen met Ex-partner stalking zodat zij weten voor welk deel in het ketenproces zij verantwoordelijk zijn en proactief in plaats van reactief kunnen handelen.

meerjarenagenda-zorg-en-veiligheidshuizen

In de Meerjarenagenda 2017 - 2020 staan de thema's waar de ZVH landelijk met elkaar aan werken.