Congressen, Netwerk- en Themadagen Veiligheidshuis Hollands Midden

Het Veiligheidshuis Hollands Midden organiseert bijeenkomsten voor partners op het gebied van deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Deze bijeenkomsten kunnen in de vorm van een congres, netwerk- of themadag plaatsvinden.

 

Hier vindt u een overzicht.

 

30 mei 2012 - Regionaal congres doorontwikkeling Veiligheidshuizen

Het thema van de dag was 'verbinden'. Op het congres zijn de volgende presentaties gebruikt:

Privacy, uitwisseling van gegevens

- Kinderen Veilig

- Staat van de Gezondheidszorg

- Wet Publieke Gezondheid

Botsende Logica's van Zorg en Straf

 

20 juni 2012 - Netwerkdag Effectief Intervenieren

Pecha Kucha presentaties waarin 12 partners een interventie onder de aandacht hebben gebracht. Vervolgens gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende interventies.


14 mei 2013 - Themadag Screening en Triage

Samen met partners is gekeken welke invulling screening en traige krijgt vanaf 2014 (start nieuwe werkwijze). In kleine groepen is gekeken hoe screening en triage vorm zou moeten krijgen en welke partners nodig zijn in welke rol. Er is plenair afgesloten en er heeft terugkoppeling plaatsgevonden naar partners, regiekamer en stuurgroep.


8 juli 2013 - Kick-off Top60 Gouda

Op 8 juli vond de kick-off van de Top60 plaats in het Huis van de Stad te Gouda.

 

 

9 januari 2014 - Startbijeenkomst Veiligheidshuis Hollands Midden

Op deze startbijeenkomst is de nieuwe werkwijze van het Veiligheidshuis toegelicht door middel van de volgende presentatie:

Startbijeenkomst VHH HM

 

Daarnaast worden met regelmaat bijeenkomsten op locatie georganiseerd waarbij verschillende partners worden geinformeerd over de Veiligheidshuizen.

 

 

Mocht u meer informatie willen, neemt u dan contact op met het Veiligheidshuis Hollands Midden.