Gezamenlijke regionale prioriteiten

Voor de komende jaren zijn door de Veiligheidshuizen Haaglanden en Hollands Midden gezamenlijke prioriteiten vastgesteld:

  • Positie van het Veiligheidshuis als knooppunt van informatie en co√∂rdinatiepunt van persoonsgerichte aanpak versterken
  • Methodiek integrale persoonsgerichte aanpak verdiepen
  • Onderlinge samenwerking tussen de Veiligheidshuizen verder uitbouwen

Bij de realisatie van deze prioriteiten geldt het 'Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen' als kader en richtsnoer. 

Eerste resultaten

In 2011 zijn al de eerste concrete gezamenlijke resultaten behaald.

Samenwerkingsagenda

Bovenstaande prioriteiten zijn vertaald naar de samenwerkingsagenda 2012 - 2014.