Meerjarenplan 2012-2014

  • In 2011 hebben het Veiligheidshuis Hollands Midden (toen nog Veiligheidshuis Leiden en Veiligheidshuis Gouda) en Den Haag een gezamenlijk ‘Meerjarenplan 2012-2014’ opgesteld. 

    Dit Meerjarenplan is het kader waarbinnen de twee afzonderlijke Veiligheidshuizen hun lokale jaarplan hebben uitgewerkt. Ieder voor hun eigen werkgebied. In dit Meerjarenplan gaan wij vooral in op samenwerking tussen de Veiligheidshuizen op proces- en beheersniveau en op casusniveau.

  • Binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden (locaties Leiden en Gouda) zijn afspraken gemaakt over het beheren van informatiemanagement.