Samenwerkingsagenda 2012 - 2014

De samenwerkingsagenda 2012 - 2014 is op basis van de gezamenlijke regionale prioriteiten van de twee Veiligheidshuizen tot stand gekomen.

Centrale thema's  

  • Ontwikkelen van een (gezamenlijk) informatie- en coƶrdinatieknooppunt
  • Verder optimaliseren van werkprocessen
  • Ontwikkelen van instrumenten voor monitoring en evaluatie
  • Omgang met privacy
  • Automatisering
  • Personeel
  • Communicatie