Landelijk programma doorontwikkeling veiligheidshuizen

De Veiligheidshuizen zijn opgezet vanuit de gedachte dat meerwaarde te behalen moet zijn door interventies uit de straf- en de zorgketen en bestuurlijke interventies met elkaar te combineren.

Het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen bevat een aantal impulsen die de Rijksoverheid geeft aan het vergroten van de slagkracht van de Veiligheidshuizen.

Hoofddoelstelling van het programma is om te komen tot een landelijke dekking van goed werkende, effectieve Veiligheidshuizen.

Dit wil zeggen:

  • Het regionaal vastleggen van de bestuurlijke kaders waarbinnen Veiligheidshuizen functioneren
  • Het concreet vorm en inhoud geven aan de Veiligheidshuizen binnen deze kaders met de betrokken partners
  • Het inrichten en organiseren van werkprocessen binnen de Veiligheidshuizen