Overlegvormen

Het Veiligheidshuis Hollands Midden organiseert en faciliteert diverse overlegvormen:

Veiligheidshuisoverleggen:

Briefing
Focusoverleg
Nazorgoverleg (ex-)gedetineerden
Top60 casusoverleg
Groepsaanpak

Veiligheidshuis Hollands Midden faciliteert de volgende overleggen: 

Screeningsoverleg Huiselijk Geweld
Trajectberaad
Justitieel Casusoverleg Leerplicht