Werkwijze

Binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden werken partners uit de strafrechtsketen, veiligheidsketen en zorgketen samen. Informatiedeling en een ketenoverstijgende samenwerking zorgen er voor dat overlast, onveiligheid en criminaliteit nog beter aangepakt kunnen worden. Op deze wijze wordt een veiliger en leefbaarder regio gerealiseerd. Deze integrale samenwerking en contacten met het lokale veld leiden tot een sluitende keten. In 2014 is het Veiligheidshuis Hollands Midden gestart met de Focusaanpak. Dit betekent dat overleggen op doelgroepen losgelaten zijn (met uitzondering van de thematafel Nazorg (ex-)gedetineerden en Top60 Gouda). Voor een overzicht van de overleggen, klik hier.

Binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden wordt niet alleen over, maar ook met cliĆ«nten gesproken.

Praktijkvoorbeelden vindt u hier.                                                                  

Wij onderscheiden