Ons Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis Hollands Midden is een samenwerkingsverband dat er naar streeft de regio tot één van de veiligsten van Nederland te maken.

Dit doen wij, de ketenpartners van het Veiligheidshuis, door vanuit twee locaties te sturen op een goede samenwerking en met elkaar stevig regie te voeren op een sluitende persoonlijke aanpak van degenen die overlast of criminaliteit veroorzaken of dringend zorg nodig hebben. 

Het doel

  • Recidive terugdringen 
  • Overlast en criminaliteit verminderen 
  • Veiligheid in de regio vergroten

 

 

Wat is een veiligheidshuis?

Om daar snel een goed beeld van te krijgen, klikt u hier