Interessante links

 • Veiligheidshuizen
  Veiligheidshuizen.nl is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het beheer van de website is in handen van het CCV.
 • Veiligheidshuis
  Een veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners gericht op een integrale, probleemgerichte aanpak om de objectieve en subjectieve sociale veiligheid te bevorderen. 
 • Veiligheidshuis Haaglanden
  Organisaties en instellingen op het gebied van justitie, zorg en veiligheid werken aan veilige Haagse straten en wijken. Het Veiligheidshuis co├Ârdineert deze samenwerking. 
 • Veiligheidshuis Tilburg
  Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van 20 partnerorganisaties die werken aan een gezamenlijke aanpak van sociale veiligheid. 

  Het Veiligheidshuis Tilburg is in 2002 opgericht door de gemeente Tilburg, Politie Midden en West Brabant en het Openbaar Ministerie Breda. 
 • Veiligheidshuis Rotterdam
  Het Veiligheidshuis Rotterdam zorgt voor een op maat gesneden aanpak voor veelpleger en overlastgevers binnen de gemeente Rotterdam. Doel van het Veiligheidshuis is om deze groepen in de samenleving te laten participeren op een voor hen zo hoog mogelijk niveau zonder overlast en criminaliteit.