Regionale samenwerking

Binnen de eenheid Den Haag zijn op veiligheidsregio niveau twee Veiligheidshuizen actief: 

  • Veiligheidshuis Hollands Midden (met locaties in Gouda en Leiden) in de Veiligheidsregio Hollands Midden
  • Veiligheidshuis Haaglanden in de Veiligheidsregio Haaglanden

Sinds 2011 is er een samenwerking gestart tussen de Veiligheidshuizen Den Haag en Hollands Midden waarbij op diverse thema's samen wordt gewerkt.

Het veiligheidshuis Hollands Midden is in 2012 ontstaan uit de fusie tussen de Veiligheidshuizen Gouda en Leiden.
Per 2015 werkt het Veiligheidshuis Hollands Midden volledig regionaal. Dit betekent dat alle gemeenten uit de regio Hollands Midden aangesloten zijn bij het Veiligheidshuis.