Meerwaarde veiligheidshuizen

De meerwaarde van de Veiligheidshuizen is inmiddels duidelijk gebleken. In de nota “Naar een landelijk dekkend netwerk” uit 2009 is die meerwaarde als volgt omschreven:

  • Veiligheidshuizen zijn het knooppunt waar preventie, repressie en
    (na)zorg met elkaar worden verbonden. De integrale aanpak van het Veiligheidshuis richt zich op personen, op groepen en op gebieden.

  • Doordat de ketenpartners ook fysiek bijeen zijn gebracht (kortere lijnen), leren zij elkaar beter kennen, krijgen zij meer inzicht in wat de partners doen en spreken zij elkaar makkelijker aan. 

  • De integraliteit en daarmee de kwaliteit van de persoonsgebonden en systeemgerichte aanpak wordt verhoogd, omdat de partners beter bekend zijn met elkaars interventiemogelijkheden.

  • Snelheid en efficiency nemen toe door de gezamenlijke aanpak in het veiligheidshuis.

  • Er ontstaan nieuwe en betere kansen om behalve reactief ook proactief te werken.

Terug