Overlegvormen

Het Veiligheidshuis Hollands Midden organiseert en faciliteert diverse overlegvormen:

Veiligheidshuis Hollands Midden organiseert de volgende overleggen:

 • Briefing 
 • Focusoverleg
 • Nazorgoverleg (ex-)gedetineerden
 • Top60 casusoverleg

Veiligheidshuis Hollands Midden faciliteert de volgende overleggen: 

 • Screeningsoverleg Huiselijk Geweld
 • Trajectberaad
 • Justitieel Casusoverleg Leerplicht
 • Groepsaanpak
 • Jeugdbeschermingstafel
 • Lokale kamer Katwijk - nazorg (ex-)gedetineerden
 • Lokale kamer Alphen aan den Rijn - de Veiligheidskamer