Veiligheidshuis Hollands Midden :

  • Stelt gezamenlijk belang boven het belang van de verschillende organisaties met behoud van de eigen verantwoordelijkheid;
  • Is zich er bewust van dat samenwerking essentieel is voor het succes;
  • Erkent dat informatie bundelen noodzakelijk is om kennis te vergroten;
  • Omarmt diversiteit van de partners als essentieel onderdeel om te komen tot een doordachte sluitende aanpak;
  • Enthousiasmeert en betrekt alle ketenpartners;
  • Heeft oog voor lokaal maatwerk;
  • Speelt in op de actualiteit;
  • Heeft privacy van klanten hoog in het vaandel staan.