Werkwijze

Binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden werken partners uit de strafrechtsketen, zorgketen en bestuurlijke keten samen. Informatiedeling en een ketenoverstijgende samenwerking zorgen er voor dat overlast, onveiligheid en criminaliteit nog beter aangepakt kunnen worden. Op deze wijze wordt een veiliger en leefbaarder regio gerealiseerd. Deze integrale samenwerking en contacten met het lokale veld leiden tot een sluitende keten. 

Binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden wordt niet alleen over, maar ook met cliĆ«nten gesproken.

Praktijkvoorbeelden vindt u hier.                                                                  

Wij onderscheiden