Integrale persoonsgerichte aanpak

Voor iedere persoon die bij ons Veiligheidshuis wordt aangemeld wordt vastgesteld of hij in aanmerking komt voor een integrale aanpak. Belangrijke factor is dat sprake moet zijn van multiproblematiek: er moeten meerdere problemen zijn op de verschillende leefgebieden.

Daarnaast wordt bekeken wat het goede moment is voor de uitvoering van een dergelijke aanpak. Een uit te zetten aanpak moet bijvoorbeeld niet worden doorkruist door de tenuitvoerlegging van een straf. 

Terug